We willen allemaal het beste voor onze zoons. Maar daarnaast is het ook heel fijn als die lieve jongen van jou opgroeit tot een man die respect toont, zich fijn gedraagt en daarmee een fijn persoon is om mee om te gaan. Fijner voor zijn omgeving, maar toch ook gewoon fijner voor hemzelf! Maar hoe kan jij hem daarin het beste begeleiden? Hoe voed je je zoon op tot een fijne man?

Wat is belangrijk bij opvoeden?

Opvoeden wil zeggen dat je de ontwikkeling van je zoon (kind) begeleidt en stimuleert. Je leert je kind om zelfstandig te kunnen functioneren. Dit is van toepassing op eigenlijk alle gebieden. Je leert hem lopen, fietsen, maar ook hoe hij om gaat met anderen en bijvoorbeeld hoe hij omgaat met emoties. Hoe kan je je zoon opvoeden tot een man die met respect naar anderen toe leeft? Dit kan uiteraard ook betrekking hebben op de omgang met vrouwen, maar natuurlijk is er meer op de wereld dan enkel dat stukje. Want discriminatie (om wat voor reden dan ook) is bijvoorbeeld ook iets wat je niet moet willen. Dus hoe leer je je zoon om respectvol te zijn?

Leer je zoon respect te hebben voor iedereen

Inclusiviteit is een groot goed in dit opzicht. We zijn allemaal gelijk, ongeacht onze afkomst, religie, gender, sekse, huidskleur of opleidingsniveau. En het zou ook niet uit moeten maken of we bijvoorbeeld een handicap hebben of laten we zeggen een lichamelijke of psychische ziekte. Wie we ook zijn, we zijn evenveel waard als de ander. Leer je kind dit door erover te praten, te lezen maar (vooral misschien wel) door hem in contact te laten komen met mensen die anders dan jullie zijn en laat zelf duidelijk zien dat dat niks uitmaakt. Jij bent hierin zijn rolmodel.

Wees zelf die fijne vrouw of man

Kinderen leren door hun ouders te imiteren. Spreek jezelf altijd minachtend over anderen, dan zal je zoon dit als normaal gaan zien. Doet je man uitspraken over vrouwen, die misschien grappig bedoeld zijn, maar zeker niet getuigen van respect voor de vrouw, dan wordt dit ook als normaal gezien. En je kind kan nog veel te jong zijn om op te pikken dat het om humor gaat! Wees beiden die fijne persoon die met respect met anderen omgaat. Alleen dan zal je je zoon begeleiden naar een toekomst als ‘fijne man’.

Leer je zoon vrouwvriendelijk te zijn

Natuurlijk moet die zoon van jou leren dat vrouwen en mannen gelijk zijn. Nu zei het voorgaande dat eigenlijk ook al. Maar ten opzichte van vrouwen komt daar ook nog het stukje seksualiteit bij. Natuurlijk leer je je zoon dat seks veilig moet zijn én dat je niks doet wat de vrouw niet zou willen. (Andersom natuurlijk ook niet). Wees duidelijk dat grensoverschrijdend gedrag dus uit den boze is. Maar: we zouden zo bijna vergeten dat seks in de eerste plaats fijn is. Zolang ‘iedereen’ het wil op deze manier, dan is seks helemaal oké! Ook dat mag zeker gezegd worden.

Empathie ontwikkelen

Je in kunnen leven in de ander is een mooie basis in dit geval. Als je je kunt inleven in wat de ander zal voelen als jij iets doet, dan zal je ook sneller snappen dat je het zo niet moet doen. Dit kan gaan over seks, maar uiteraard ook om hele andere dingen. Respect hebben wordt makkelijker als je ook kunt snappen waarom de ander iets wel of niet leuk zal vinden. Je kunt in gesprekken aan je zoon vragen hoe hij denkt wat de ander nu voelt. Heeft hij bijvoorbeeld ruzie met een vriendje, dan kan je ook vragen of hij snapt waarom de ander doet wat hij doet. Niet om zo je zoon af te vallen, want het kan dan nog altijd zo zijn dat je zoon echt wel een punt heeft om boos te zijn. Maar vaak haal je zo wel de angel eruit en wordt het allemaal wat milder. En je traint zo je zoon om stil te staan bij de gevoelens van de ander. Om zich in te leven in de ander.

Voer gesprekken met je zoon

Je kunt naast dingen die in jullie eigen leven plaatsvinden gebruiken als aanleiding om in gesprek te gaan over zaken als grensoverschrijdend gedrag. Maar je kunt ook dingen die in het nieuws voorbij komen aangrijpen.

Opkomen voor een ander

Je kunt eveneens nieuwsberichten aangrijpen waar iemand opkomt voor de zwakkere in de samenleving. Ook daarover kan je met elkaar van gedachten wisselen en hem eens na laten denken over dit soort dingen. Wat vindt hij ervan en zou hij zelf zoiets wel of niet doen? Natuurlijk hoeft hij niet meteen een vrijheidsstrijder te worden…dat zit nu eenmaal niet in ons allemaal. Hij heeft misschien wel hele andere talenten. Maar het is wel gewoon een onderwerp om eens stil te kunnen staan bij opkomen voor anderen of over vrouwvriendelijkheid. Want het is natuurlijk goed als we geen ‘me too beweging’ meer nodig zouden hebben!

Leer je zoon hoe waardevol waardering is

Nog iets wat hierbij een mooie aanvulling is: leer je kind dat iets voor een ander doen fijn is. Gewoon omdat het gewaardeerd wordt en dus niet om er iets voor terug te krijgen. Iets voor een ander doen geeft je een goed gevoel. Maar daarnaast ben je zo nuttig voor de ander. Niet om er zelf beter van te worden, maar echt voor hem of haar.

Afbeeldingen: Pixabay

Door Wil

Jongensmoeder in hart en nieren van 4 ondertussen volwassen zoons. Schrijfster, copywriter, storyteller bij mijn eigen tekstbureau 'geWILde teksten'. En blogger/schrijfster voor mijn eigen sites: 'Genietcoach.nl' en 'Voorjongensmoeders.nl'. En in 'oprichting': 'Voormeisjesvaders.nl'.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *